Kalastuslupamenettely

  Hiidenkylän, Mäkikylän ja Pyhäjärvenkylän osaskaskunnat ovat siirtyneet yksilupajärjestelmään.

Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäiset vesialueenosakaskunnat eivät jatkossa myy lupia omille vesialueilleen vaan yksillä luvilla voi jatkossa kalastaa kaikkien kolmen osakaskuntien alueilla. Lupa kattaa jatkossa siis Pyhäjärven, Parkkimajärven ja Komujärven sekä monet muut pienemmät vesistöt. Huom ! Tämä ei koske Pyhäjoen virkistyskalastusaluetta, jonka lupahinnat löydät Pyhäjoen yläosan virkistyskalastusalueen osioista.
Uudet kalastussäädökset löydät tästä alta:

Verkkojen solmuväliminimi muuttuu yli 10 m:n syvyydestä pyydettäessä. Uusi solmuväliminimi 50 mm (vanha 60 mm).  Pois lukien heinä-elokuu, jolloin minimi solmuväli on 40 mm.
Rajoitus ei koske muikkuverkkoja.

Kalastusluvat

 Peruslupa              
*Vuosi 10,00€,  ulkopaikkakunt. 20,00€ 
perusluvalla on oikeus kalastaa katiskalla ja tuulastamalla, sekä harrastaa harppuuna- ja jousikalastusta.
peruslupa on oltava ostettaessa pyydysyksikkömerkkejä, rapulupia ja nuottalupia
uistinlupa.

*Uistelulupa vuosi 35,00 €
*Uistelulupa viikko 20,00 €
uisteluluvat ovat kaikille samat.


*Vesilintulupa 10,00 € ,  ulkopaikkakunt.20,00 €

*Nuotta
350,00 €
*Kesänuotta (alle 5m) 100,00 €
*Rapu 10,00 € 

(rajoitusten poistumiseen asti, tämän jälkeen siirrytään yksikkömaksuun. rapu on rauhoitettu pyhäjärvessä) yksikkömaksu pyydysyks.merkki 2-yks 5,00€. Ulkopaikkakunt. 10,00€ulkopaikkakuntalaiselle rajoitus max. 6 yksikköä.

  Yksikkömaksu
*Pyydysyks.merkki 2-yks 5,00€ 
*
Ulkopaikkakunt. 10,00€ Ulkopaikkakuntalaiselle rajoitus max. 6 yksikköä.

 Pyydysyksiköinti Verkkokorkeus alle 3m
Pituus 30m 1 yksikkö
Pituus 60m 2 yksikköä

Verkkokorkeus 3-6m  
pituus 30m 2 yksikköä 
pituus 60m 4 yksikköä

V
erkkokorkeus 6-9m
pituus 30m 3 yksikköä
Rysä / Paunetti /Pöhnä
alle 1m 1 yksikkö
1,0- 1,5m
9 yksikköä
yli 1,5m 36 yksikköä

  Passiiviset pyydykset
- 1 pyydysyksikkö = 1kpl 30m x 3m verkko / alle 1m korkea rysä
- 9 pyydysyksikköä = esim. 1-1,5m korkea rysä
- 34 pyydysyksikköä = yli 1,5m korkea rysä.( Mäkikylän osk. 36 pyks.)

HUOM! Ulkopaikkakuntalainen saa enintään 6 pyydysyksikköä!
HUOM! Pyhäjärvessä on kaikkien osakaskuntien alueella verkon
solmuvälin alaraja 50mm, pyydettäessä 10m syvemmiltä vesiltä (ei koske alle 20mm silmäkokoja) Ajalla 1.7-31.8 sallitaan solmuväliltään yli 40mm verkot.

HUOM! Muista lain mukainen pyydysten merkintä: liput, merkit, yhteystiedot, heijastin.

 
Katiskapyynti on luvallista pelkällä valtion kalastuslupamaksulla ja perusmaksulla seuraavin ehdoin: Kaikki katiskaan uineet kalat korjataan talteen, eikä vapauteta takaisin vesistöön! (ei koske alamitan omaavia lajeja). Näin vähennetään vesistön kuormitusta ja rajoitetaan vähempiarvoisen kalakannan voimistumista.

KALASTUSLUVAT

Kalojen alamitat

Laji alamitta/cm
Kuha                42
Järvilohi        60 Huom ! Rasvaevälliset rauhoitettu !
Järvitaimen 50 Huom ! Rasvaevälliset rauhoitettu !
Harjus              35
HUOM ! Alamittaiset on vapautettava aina takaisin vesistöön !
Vaikka olisi loukkaantunut tai kuollut.
Pyhäjärven kalatalousalue

Kalastusluvat

Kalastuslupia voit ostaa seuraavista paikoista:

VALTIONKALASTUSKORTTI
www.eraluvat.fi
R-kioski Pyhäjärvi

YHTEISLUVAT JA PYHÄJOEN VIRKISTYSKALASTUSALUE
www.kalakortti.com
 
KAIKKI LUVAT
SEO Pyhäsalmi

PYHÄJOEN VIRKISTYSKALASTUSALUE
Jokikylän kioski
SEO Pyhäsalmi
Ravintola Vaskikello
Etsi