Slogan

PYHÄJÄRVEN KALASTUSALUE

KALASTUSALUEEN LUVAT OIKEUTTAA KALASTAMAAN PYHÄJÄRVESSÄ, KOMUSSA, PARKKIMAJÄRVESSÄ,
SELKÄINJÄRVESSÄ, KOMU- JA PARKKIMAJOESSA SEKÄ OSIN PYHÄJOESSA  

( PYHÄJOEN YLÄOSAN VIRKISTYS- KALASTUS ALUE VAATII OMAN LUVAN JA ON OMAT SÄÄNNÖT KTS. PYHÄJOKI )PERUSLUPA

  • VUOSI 15,00€                   ULKOPAIKKAKUNT. 30,00€
  • VIIKKO 5,00€                                                     10,00€

PERUSLUPA: OIKEUS KALASTAA KATISKOILLA JA TUULASTAMALLA

ON OLTAVA OSTETTAESSA PYYDYSYKSIKKÖMERKKEJÄ, RAPULUPIA JA NUOTTALUPIA


UISTELULUPA VUOSI 30,00€ ULKOPAIKKAKUNT. 60,00€

UISTELULUPA VIIKKO 10,00€ ULKOPAIKKAKUNT. 20,00€
PYYDYSYKS.MERKKI 2-YKS 6,00€  ULKOPAIKKAKUNT. 12,00€

____________________________________________________

 VESILINTULUPA 23,00€                                                     46,00€

 

PYYDYSYKSIKÖINTI

VERKKO KORKEUS ALLE 3M
PITUUS 30M 1 YKSIKKÖ
PITUUS 60M 2 YKSIKKÖÄ
KORKEUS 
3-6M  
PITUUS 30M 2 YKSIKKÖÄ 
PITUUS 60M 4 YKSIKKÖÄ
KORKEUS 6-9M
PITUUS 30M 3 YKSIKKÖÄPYYDYSYKS.MERKKI 2-YKS

  • Paikkakuntalainen 6,00€
  • Ulkopaikkakuntalainen 12,00€

 RYSÄ / PAUNETTI /PÖHNÄ

  • ALLE 1M 1 YKSIKKÖ
  • 1,0- 1,5M 9 YKSIKKÖÄ
  • YLI 1,5M 36 YKSIKKÖÄ                         LISÄTIEDOT                        
Passiiviset pyydykset - 1 pyydysyksikkö = 1kpl 30m x 3m verkko / alle 1m korkea rysä            
  - 9 pyydysyksikköä = esim. 1-1,5m korkea rysä              
  - 34 pyydysyksikköä = yli 1,5m korkea rysä.( Mäkikylän osk. 36 pyks.)            
  HUOM! Ulkopaikkakuntalainen saa enintään 6 pyydysyksikköä!            
  HUOM! Pyhäjärvessä on kaikkien osakaskuntien alueella verkon
solmuvälin alaraja 60mm, pyydettäessä 10m syvemmiltä
  vesiltä (ei koske alle 20mm silmäkokoja) ( Ajalla 1.7-31.8 sallitaan
solmuväliltään yli 40mm verkot)
     
  HUOM! Muista lain mukainen pyydysten merkintä!              
                         
  Katiskapyynti on luvallista pelkällä valtion kalastuslupamaksulla ja
perusmaksulla seuraavin ehdoin:
     
  Kaikki katiskaan uineet kalat korjataan talteen, eikä vapauteta takaisin vesistöön!
(ei koske alamitan omaavia lajeja)
 
  Näin vähennetään vesistön kuormitusta ja rajoitetaan vähempiarvoisen kalakannan voimistumista.      
                         
Aktiiviset pyydykset                        
     
                         
Muuta                        
  Kalastusalueen lupaan kuuluu oikeus kalastaa kaikissa osakaskuntien
vesialueissa. (Ei koske Pyhäjoen yläjuoksun virkistyskal.al.)
                         
Alamitat LAJI ALAMITTA cm                
  KUHA 45                
  JÄRVILOHI 50    VOIMASSA 2018 LOPPUUN   6.6.2016 Lapin ELY-keskus  MYÖS RASVAEVÄLLISET!        
  JÄRVITAIMEN 50   VOIMASSA 2018 LOPPUUN   6.6.2016 Lapin ELY- keskus  MYÖS RASVAEVÄLLISET!        
                         
  HUOM ! Alamittaiset on vapautettava aina takaisin vesistöön !
(Vaikka olisi loukkaantunut tai kuollut)
     
Luvan myyjät                        
  WWW.kalakortti.com (Ulkopaikkakuntalaisen uisteluluvat ja Pyhäjoen
yläjuoksun virkistyskalastusalueen luvat)
 
  Pyhäsalmen R-kioski              
  Pyhäsalmen pienkonehuolto          
  Jokikylän kioski (Vain Pyhäjoen yläjuoksun virkistyskalastusalueen luvat)        
             
Lisätiedot                        
  Pyhäjärven osk. Ari Mikkonen p. 040 1303303            
  Hiidenkylän osk. Tarja Manninen p. 044 3500496            
  Mäkikylän osk. Tapani Liuska p. 040 5609107            
  Pyhäjärven pilkkijät Matti Rantonen p. 040 7068575            
Palaute/ Kalastusalue kalastusalue@gmail.com              
Kysymykset